Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
Position: Home>>Faculty>>College of Foreign Studies(Wusheng Campus)>>Content
 

Teachers

LYU Yanping     LIU Zhijian     LIU Mingxin     LIU Haiying    
LI Yanhua     LI Xin     LI Hong     LAN Yingli    
JIANG Ying     HAN Yiyan     FU Fengwen     FENG Dongyun    
CHANG Song     SUN Jun     ZHOU Jian     ZHENG Chenggong    
ZHANG Shiyu     ZHANG Mingyuan     YANG Jinling     WANG Jian    
TIAN Yuan     QU Xiaohua     PENG Junfang     LIANG Honglan    
LI Ning     GAO Lixia     FAN Tieying     DUAN Ling    
DU Juan     CUI Zhen     AN Lijun     AN Haiying    
WANG Yu     SUN Qixin     DU Jianqin     CHEN Ping    
SU Wenwen     LI Yuan     LIU Miao     BEI Lei    
LIU Kedong     LU Jinhua     LIU Ying     RUI Zhenhui    
WANG Pin     LIU Wei     QU Jinhong     ZHANG Yubin    
ZHAO Wenjie     TANG Qi     TAN Jie     MA Yonggang    
LIU Shan     DING Jingmei     ZHAI Jie     CAO Yinghua    
BA Lianyong     ZHAO Liming     ZHANG Xu     ZHANG Entao    
YU Haiyan     YANG Donghui     XU Yan     XU Jun    
WANG Yuan     WANG Xinjie     WANG Shiyou     WANG Jun    
SHI Xusheng     QU Jiadan     LIN Lixin     LI Qiaoling    
JI Hongbin     GUAN Lijun     GAO Xuan     DONG Tingting    
DING Lilan     ZHU Feng     YU Shouhai     YU Chao    
XU Wei     WU Yan     WANG Junhong     WANG Huairen    
TANG Lingzhong     SUN Tiehong     QUAN Yingying     LIU Xuemei    
JIANG Dunxiu     GUO Yansong     GAO Yafeng     GAO Xingwei    
GAO Jiusheng    


WANG Yu
2021-06-10 09:13  

WANG Yu (1969-) is an associate professor, M.A. supervisor of College of Foreign Studies of Liaoning University, and tutor of “Three Mentors” Education Assistance Project of Liaoning University.

 

Education background

M.A., English Language & Literature, Liaoning University, China

B.A., English Language & Literature, Liaoning Normal University, China

Visiting scholar, Zhejiang University, China

Visiting scholar, Drury University, U.S.A

 

Working experience

English associate professor, Liaoning University

 

The academic interests and publications of WANG Yu focus on linguistics, cultural studies, intercultural competence studies, and classical mythology. She’s currently working on the studies of course-based political and virtuous awareness from the perspective of intercultural competence.

She has 2 major publications of books: Western Culture in the Mirror of Greek Mythology (2018); Greco-Roman Mythology for English Majors (2012), edits 2 teaching reference books, and participates in the compilation of 1 dictionary. She leads 4 research projects: 2 projects of Liaoning Social Science Association and 2 teaching reform projects at both university and college levels. She is a major participant of a project financed by The National Social Science Fund of China, and other research projects at both provincial and university levels. She has about 20 research papers, of which some are published in CSSCI journals and core journals such as Foreign Languages and Their Teaching, Foreign Language Research, Journal of Northeast Normal University, Journal of Liaoning University, and Journal of Liaoning Normal University.

Her research paper An Intercultural Analysis of Speech Reciprocity was awarded as the paper of the Sixth Annual Conference of the China Association for Intercultural Communication; Her reflection report On the Cultivation of Intercultural Competence in Foreign Language Teaching was awarded as the Special Prize and the Academic New Talent Award by The 2020 Summer National Excellent Foreign Language Teacher Development Forum hosted by Shanghai Foreign Language Education Press; The teaching reform program she co-authored, The Model of Reaching the Standard of Qualified English Teachers to Meet the Requirement of Nine-year Compulsory Education, won the first prize for the Research Achievement of National Higher Normal Education.

She won the Outstanding Instructor Award in the 6th CFCC Intellectual Economy Innovation and Entrepreneurship Competition in Liaoning Regional Competition; the Excellent Instructor Award of the Third “Yixue Cup” National English Vocabulary and Comprehensive Ability Competition for College Students in 2020; the Instructor Award in Kangua.com Innovation and Entrepreneurship Competition hosted by Liaoning University.

Her undergraduate courses include 12 courses such as Advanced English; Intercultural Communication; Intercultural Business Communication; European Culture; English Lexicology; Greek and Roman Mythology; Business English: An Integrated Course.


Previous: AN Haiying
Next: SUN Qixin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China