Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
Position: Home>>Faculty>>College of Foreign Studies(Wusheng Campus)>>Content
 

Teachers

SUN Yuzhi     SONG Changxin     SONG Yulin     REN Ling    
REN Huanwen     MA Yingjie     MA Ying     LYU Yanping    
LIU Zhijian     LIU Mingxin     LIU Haiying     LI Yanhua    
LI Xin     LI Hong     LAN Yingli     JIANG Ying    
HAN Yiyan     FU Fengwen     FENG Dongyun     CHANG Song    
SUN Jun     ZHOU Jian     ZHENG Chenggong     ZHANG Shiyu    
ZHANG Mingyuan     YANG Jinling     WANG Jian     TIAN Yuan    
QU Xiaohua     PENG Junfang     LIANG Honglan     LI Ning    
GAO Lixia     FAN Tieying     DUAN Ling     DU Juan    
CUI Zhen     AN Lijun     AN Haiying     WANG Yu    
SUN Qixin     DU Jianqin     CHEN Ping     SU Wenwen    
LI Yuan     LIU Miao     BEI Lei     LIU Kedong    
LU Jinhua     LIU Ying     RUI Zhenhui     WANG Pin    
LIU Wei     QU Jinhong     ZHANG Yubin     ZHAO Wenjie    
TANG Qi     TAN Jie     MA Yonggang     LIU Shan    
DING Jingmei     ZHAI Jie     CAO Yinghua     BA Lianyong    
ZHAO Liming     ZHANG Xu     ZHANG Entao     YU Haiyan    
YANG Donghui     XU Yan     XU Jun     WANG Yuan    
WANG Xinjie     WANG Shiyou     WANG Jun     SHI Xusheng    
QU Jiadan     LIN Lixin     LI Qiaoling     JI Hongbin    
GUAN Lijun     GAO Xuan     DONG Tingting     DING Lilan    
ZHU Feng     YU Shouhai     YU Chao     XU Wei    
WU Yan     WANG Junhong     WANG Huairen     TANG Lingzhong    
SUN Tiehong     QUAN Yingying     LIU Xuemei     JIANG Dunxiu    
GUO Yansong     GAO Yafeng     GAO Xingwei     GAO Jiusheng    


SONG Changxin
2021-06-15 09:38  

SONG Changxin (1966-), associate professor and academic dean of CFS. He received a B.A. in English Education from Liaoning Normal University in 1988. He has been at this campus Liaoning University since 1988. In 2009, he studied in Drury University as a visiting scholar for more than 2 months and worked as a teacher in College of Ozarks for a semester from December  2012 to May 2013.

Mr. Song’s research interests includes semantics and applied linguistics. His selected achievements includes:

1. Award

Second Prize of provincial teaching achievement

2. Publications:

A Comparative Study of English stem affixes and Chinese radicals; The negative transfer of Chinese mother tongue in English written expression

3. Dictionary Compilation

A dictionary of English neologisms

He teaches undergraduates Essential English, Advanced English, English Reading, Oral English, Basic English Writing, etc. He has been awarded as “Outstanding undergraduate teacher” and “Advanced Individual in the Three educations” .


Previous: SUN Yuzhi
Next: SONG Yulin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China